Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği / Carton Board Packaging Manufacturers Association

Almanya Sektörel Ambalaj Ticaret Heyeti | 29/04/2011

Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye
olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım
tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve
programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidi

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği, 12 Nisan 2011 tarihindeki Yönetim Kurulu toplanrtısında, 2011 yılının 4. çeyreğinde Almanya'ya bir "Sektörel Ambalaj Ticaret Heyeti" düzenlenmesi planlanmasına karar vermiştir. Konu ilgili ilgili detaylar acilen temin edilerek ilgilenen üyelerimize hemen aktarılacaktır.

İlgilenen üyelerimizin KASAD Genel Sekreterliğine başvurularını bekliyoruz.

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği faks bildirimi

 

Yukarı