Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği / Carton Board Packaging Manufacturers Association

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği | 02/06/2011

 

Çevre ve Orman Bakanlığı, amacı bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesi olan bir tebliğ yayınladı. Detaylarını "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği" belgesinden edinebilirsiniz.

Yukarı