Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği / Carton Board Packaging Manufacturers Association

Kartonun Bir Sonraki Jenerasyonu-Kuantum sıçraması | 10/11/2014

Mayr-Melnhof Karton, Foodboard ile yeni, güvenli gıda birincil ambalajları için eşsiz fonksiyonel bariyer özelliği olan geri dönüşümlü bir karton geliştirdi.

FOODBOARD, paketlenen gıda maddelerini Mineral Yağlar, Phthalatlar, DIPN, Bisphenol A ve benzeri insan sağlığına zararlı olan maddelere karşı korur. Bu özelliğiyle ürün güvenliğinde bir quantum sıçrayışını temsil etmektedir. Gıdanın orijinal tadı ve lezzetinin korunması, raf ömrünün uzaması, tazeliğin korunması ve hafif yağ direnci gibi ilave özellikleriyle FOODBOARD ‘’Kartonun Bir Sonraki Jenerasyonu’’ olarak görülmektedir.

FOODBOARD, Mineral Yağ regülasyonu 3.taslağına tam uyum göstermektedir.

24 Haziran 2014 tarihinde Alman Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL) tarafından hazırlanan 22. ci regülasyon değişiklik taslağı (Mineral Yağ Regülasyonu) geri dönüşümlü kağıt (eski kağıt) kullanılarak üretilen direkt gıdaya temas edecek malzemelerle ilgili MOSH (Mineral yağların doymuş hidrokarbonları) ve MOAH (Mineral yağların aromatik hidrokarbonları) migrasyonu limit değerleri yeniden belirlenmektedir. Limit değerleri, dış ambalaj (İkincil ambalaj) ve transport ambalajından olacak migrasyonu da içermektedir.

Endüstriyel kuruluşlar ve dernekler, birlikler gibi diğer kurumlar taslak değişikliği ile ilgili görüşlerini eylül sonuna kadar bildirmişlerdir. Bu görüşlerin sonunda taslakta bir değişiklik daha olabilecektir.

Avrupa Birliği beyanı ve WHO ile koordinasyon yaklaşık bir yıl sürmektedir. Yani bu yasal düzenlemeler en erken 2015 yılının ikinci yarısında Alman parlamentosundan geçebilecektir. Yasal düzenlemelerin resmi yayını sonrası uygulama için ise 24 aylık bir geçiş süresi bulunmaktadır.

FOODBOARD şu anda açıklanan yasal gereklilikler yanında gelecekte olabilecek daha sıkı limitleri de karşılamaktadır. Dolayısıyla tüketim malları üreticilerinin veya satıcıların, nakliye, depolama ve satış süresince migrasyonu önlenmek için birincil (gıdaya direkt temas eden ilk ambalaj) veya ikincil (dış ambalaj veya nakliye ambalajı) ambalajlar için yatırıma veya pahalı uyarlamalara gereksinim duymayacaklardır. FOODBOARD tüm tedarik zinciri boyunca gıda güvenliğini garanti etmektedir.

Foodboard üretimi Mayr-Melnhof Karton’un Avusturya Frohnleiten fabrikasında üretilecektir. Kasım ayı içinde yapılan 28 günlük başarılı bir tevsi duruşu ile KM3 makinesi kuşe bölümü tamamen revize edilerek FOODBOARD üretebilecek duruma getirilmiş, aynı anda tahrik sistemi de daha efektif çalışan enerji tasarruflu ultra modern bir servo tahrik sistemiyle değiştirilmiştir. KM3 Kasım ayı sonunda tekrar devreye alınmış, ancak FOODBOARD üretimi 2015 ilk çeyreğinin sonunda piyasaya verilebilecektir.

Yukarı